SocialErasmus

SocialErasmus jest to inicjatywa mająca na celu zaangażowanie studentów biorących udział w Programie Erasmus w Polsce w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwienie im poznania nie tylko środowiska uniwersyteckiego, ale również integracje z innymi grupami społecznymi, a tym samym poznanie Polski , jako całości.

Poprzez projekt SocialErasmus chcielibyśmy, aby pobyt na Erasmusie był nie tylko okazją do poznania kultury uniwersyteckiej i nawiązania niezwykłych międzynarodowych przyjaźni, ale był również inspiracją na dalsze życie oraz dawał możliwość poznania realiów panujących w Polsce, również poza środowiskiem akademickim.

Projekt obejmuje spotkania w szkołach podstawowych (organizacja tzw. Dni Europejskich), liceach (organizacja lekcji językowych z Erasmusami), domach dziecka oraz akcje ekologiczne ("Las Erasmusa") i kulturalne.

W ramach programu dotychczas zrealizowano dwa projekty: turniej piłki nożnej Erasmus Cup Against Racism oraz akcję Międzynarodowy Święty Mikołaj.

Śledź nas na facebooku https://www.facebook.com/SocialErasmus.Gdansk/?fref=ts

Oraz obserwuj naszą stronę internetową: socialerasmus.esn.org