O programie

ERASMUS to europejski  program współpracy międzyuczelnianej, założony w 1987, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników wyższych szkół. Nazwa projektu nawiązuje do renesansowego holenderkiego humanisty i teologa Erazma z Rotterdamu. Studiował on na różnych uniwersytetach europejskich i stwierdził, że wykształcenie to szansa dla współczesnych ludzi.

Od 1 czerwca 2014 można korzystać z Programu Erasmus+, który wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Program daje studentom możliwość studiowania i odbycia praktyk za granicą w czasie od 2 do 12 miesięcy dla każdego cyklu studiów. Obecnie Program Erasmus+ daje również możliwość wyjechania poza kraje Europejskie. Lista wszystkich uczelni partnerskich Politechniki Gdańskiej dostępna jest tutaj.

 Dofinansowanie? Każdy student otrzymuje stypendium, które częściowo pokrywa koszty pobytu za granicą. Kwoty różnią się w zależności od kraju do którego pojedziesz. Najświeższych informacji w kwestii dofinansowania na pewno należy szukać bezpośrednio w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. Miej także świadomość, że w większości przypadków dotacja z Programu Erasmus+ nie pokryje wszystkich Twoich wydatków podczas pobytu za granicą.

Zajęcia? Jednym z podstawowych praw każdego studenta wyjeżdżającego na studia za granicę jest pełna uznawalność zaliczonych za granicą przedmiotów przez uczelnię macierzystą. Przed wyjazdem każdy student jest zobligowany podpisać Learning Agreement - dokument opisujący program studiów realizowany na uczelni przyjmującej. Na koniec studiów uczelnia przyjmująca wystawia dokument zwany Transcript of Records, który potwierdza zaliczenie przedmiotów i uzyskane z nich rezultaty. Oba dokumenty są prawnie wiążące dla wszystkich zaangażowanych stron (zarówno uczelni macierzystej jak i uczelni przyjmującej).

Języki obce? Uczelnie bardzo często oferują kursy językowe dla swoich zagranicznych studentów. Natomiast od 2015 roku studenci biorący udział w Programie Erasmus+ muszą zarejestrować się na stronie  Erasmus+ Online Linguistic Support i odbyć językowy kurs online. Ofert kursów językowych szukaj także na naszej stronie.

Jakieś inne opcje? Poza Programem Erasmus+ dla studentów studiów wyższych istnieje wiele możliwości w zakresie mobilności w Europie i poza nią: wolontariat, praca, staże, lub po prostu - podróże dla przyjemności. Każdy wyjazd - czy to krótka wycieczka, czy rok spędzony za granicą - zmienia życie i może przynieść wiele korzyści. Sam się przekonaj!

Jak zaplanować wyjazd? Przede wszystkim wyjazdu nie planuj na ostatnią chwilę;) Warto zająć się tym z minimum 6 miesięcznym wyprzedzeniem. Wskazówek i rad szukaj na tej stronie w odpowiednich zakładkach i oczywiście - w naszej sekcji! Wielu naszych członków korzystało z Programu Erasmus+ i będzie w stanie pomóc Ci przejść przez proces rekrutacji oraz doradzić w kwestiach bezpośrednio związanych z życiem w danym mieście. Śmiało przychodź do naszego biura, które mieści się w pok. 001 w budynku nr 14 “Misiówka” na Politechnice Gdańskiej, bądź skontaktuj się z nami mailowo czy przez Facebook’a. Chętnie pomożemy Ci wyjechać, bo na pewno warto!

Serdecznie polecamy również grupę WYJAZDY Z ERASMUS+, gdzie znajdziecie informację o wymarzonych miejscach waszych destynacji!