O programie

ERASMUS to europejski  program współpracy międzyuczelnianej, założony w 1987, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników wyższych szkół. Nazwa projektu nawiązuje do renesansowego holenderkiego humanisty i teologa Erazma z Rotterdamu. Studiował on na różnych uniwersytetach europejskich i stwierdził, że wykształcenie to szansa dla współczesnych ludzi.

Od 1 czerwca 2014 można korzystać z Programu Erasmus+, który wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Program daje studentom możliwość studiowania i odbycia praktyk za granicą w czasie od 2 do 12 miesięcy dla każdego cyklu studiów. Obecnie Program Erasmus+ daje również możliwość wyjechania poza kraje Europejskie. Lista wszystkich uczelni partnerskich Politechniki Gdańskiej dostępna jest tutaj.

Główne różnice między poprzednim Programem LLP Erasmus, a obecnym Programem Erasmus+

 TABELA.001.jpeg

Dofinansowanie? Każdy student otrzymuje stypendium, które częściowo pokrywa koszty pobytu za granicą. Kwoty różnią się w zależności od kraju do którego pojedziesz. Najświeższych informacji w kwestii dofinansowania na pewno należy szukać bezpośrednio w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. Miej także świadomość, że w większości przypadków dotacja z Programu Erasmus+ nie pokryje wszystkich Twoich wydatków podczas pobytu za granicą.

Zajęcia? Jednym z podstawowych praw każdego studenta wyjeżdżającego na studia za granicę jest pełna uznawalność zaliczonych za granicą przedmiotów przez uczelnię macierzystą. Przed wyjazdem każdy student jest zobligowany podpisać Learning Agreement - dokument opisujący program studiów realizowany na uczelni przyjmującej. Na koniec studiów uczelnia przyjmująca wystawia dokument zwany Transcript of Records, który potwierdza zaliczenie przedmiotów i uzyskane z nich rezultaty. Oba dokumenty są prawnie wiążące dla wszystkich zaangażowanych stron (zarówno uczelni macierzystej jak i uczelni przyjmującej).

Języki obce? Uczelnie bardzo często oferują kursy językowe dla swoich zagranicznych studentów. Natomiast od 2015 roku studenci biorący udział w Programie Erasmus+ muszą zarejestrować się na stronie  Erasmus+ Online Linguistic Support i odbyć językowy kurs online. Ofert kursów językowych szukaj także na naszej stronie.

Jakieś inne opcje? Poza Programem Erasmus+ dla studentów studiów wyższych istnieje wiele możliwości w zakresie mobilności w Europie i poza nią: wolontariat, praca, staże, lub po prostu - podróże dla przyjemności. Każdy wyjazd - czy to krótka wycieczka, czy rok spędzony za granicą - zmienia życie i może przynieść wiele korzyści. Sam się przekonaj!

Jak zaplanować wyjazd? Przede wszystkim wyjazdu nie planuj na ostatnią chwilę;) Warto zająć się tym z minimum 6 miesięcznym wyprzedzeniem. Wskazówek i rad szukaj na tej stronie w odpowiednich zakładkach i oczywiście - w naszej sekcji! Wielu naszych członków korzystało z Programu Erasmus+ i będzie w stanie pomóc Ci przejść przez proces rekrutacji oraz doradzić w kwestiach bezpośrednio związanych z życiem w danym mieście. Śmiało przychodź do naszego biura, które mieści się w pok. 001 w budynku nr 14 “Misiówka” na Politechnice Gdańskiej, bądź skontaktuj się z nami mailowo czy przez Facebook’a. Chętnie pomożemy Ci wyjechać, bo na pewno warto!