Kursy Językowe

Kursy językowe na Politechnice Gdańskiej

Możesz wziąć udział w kursie przygotowawczym języka obcego dla studentów planujących bądź wyjeżdżających na Erasmusa na Politechnice Gdańskiej. Organizowane kursy są bezpłatne, wymagana jest jedynie zwrotna kaucja w wysokości około 50 zł. Aby uzyskać informacje o organizowanych kursach w danym semestrze, skontaktuj się z nami bądź odwiedź nas w naszym biurze - pok. 001, bud. nr 14 “Misiówka”

Erasmus Intensive Language Courses - EILC

Intensywne kursy językowe Erasmusa to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Kursy te przeznaczone są dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę do kraju, w którym mówi się językiem rzadziej stosowanym i nauczanym. W kraju tym kursy organizowane są przez wybrane ośrodki nauczania języków.
Czas trwania kursu: do 6 tygodni. Kurs musi obejmować minimum 60 godzin zajęć.
Pobyt na kursie EILC studenci finansują sami, ewentualnie mogą otrzymać stypendium na okres kursu z uczelni macierzystej, pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o wypłacaniu wszystkim swoim studentom biorącym udział w EILC dodatkowego stypendium.
Zainteresowani studenci zgłaszają swoje kandydatury za pośrednictwem uczelnianego Koordynatora Wydziałowego. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na Uczelnię organizującą kurs. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej. Każdego roku kursy organizowane są przed rozpoczęciem semestru zimowego czyli w miesiącach letnich (lipiec - wrzesień), a w niektórych krajach również przed rozpoczęciem semestru letniego w styczniu - lutym.


Masz pytania? Pisz śmiało: communication.gdansk@esn.pl