ESN

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach:


Główne cele ESN International to:

 • Reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji;
 • Rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym;
 • Wspieranie sekcji krajowych.

 

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

 • Współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs fotograficzny; National Erasmus Games - turniej sportowy;
 • Ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus.

 

Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:

 • Działalność w interesie studentów z wymian (Program Mentor);
 • Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany;
 • Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach;
 • Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian;
 • Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej;
 • Koordynowanie krajowych programów (ESNCard - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym.