ESN

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus. Hasło "Students helping Students" jest mottem organizacji.

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach:
- międzynarodowym (ESN International

- krajowym, (ESN Polska)
- oraz lokalnym (na przykład nasza sekcja ESN Gdańsk)

 

Główne cele ESN International to:

- Reprezentowanie interesów studentów uczestniczących w wymianie wobec odpowiednich instytucji;

- Rozwój projektów na szczeblu międzynarodowym;

- Wspieranie sekcji krajowych.

 

Główne cele ESN na szczeblu krajowym:

- Współpraca w zakresie projektów i imprez ogólnopolskich m.in. Discover Europe - konkurs fotograficzny; ESN Olympics - turniej sportowy;

- Ścisła współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus.

 

Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:

- Działalność w interesie studentów z wymian (Program Mentor);

- Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany;

- Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach;

- Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian;

- Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej;

 

- Koordynowanie krajowych programów (ESNCard - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym.