Discover Europe

Discover Europe to okazja do tego, aby poszerzyć swoje horyzonty podczas bliskiego kontaktu z fotografią. Ten niezwykły konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych zdjęć przedstawiających Polskę oraz inne kraje europejskie, nadesłanych przez studentów z całego kontynentu. Etap finałowy odbywa się co roku w maju w Warszawie.

Konkurs ma charakter ogólnoeuropejski przez co stwarza możliwość nawiązania międzynarodowego dialogu pomiędzy uczestnikami, którzy publikując  swoje zdjęcia prezentują własne spojrzenie na różnorodność kultury poszczególnych krajów, łamią stereotypy oraz uprzedzenia.  Idea konkursu opiera się na możliwości pokazania poprzez zdjęcia piękna Europy, jej tradycji i zwyczajów, dzielenia się doświadczeniami z podróży czy też wszelakich wyjazdów na wymiany zagraniczne. Konkurs jest także niezwykłą okazją na rozwój i doskonalenie umiejętności fotograficznych dzięki prowadzonej na naszej stronie internetowej Szkoły Fotografii Discover Europe będącej wynikiem współpracy z fotografami z całej Polski.

W 2013 roku Discover Europe został doceniony na arenie europejskiej grantem przyznanym przez Parlament Europejski oraz Fundacje Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie. Były przewodniczący parlamentu europejskiego Hans-Gert Pöttering o Discover Europe: „Konkurs Discover Europe pozwala skoncentrować młodzieńczą kreatywność i wyobraźnię na naszej wspólnej Europie. Pokazuje, że Europa jest naszym domem i że w całej różnorodności są wartości, które nas łączą".
 

Kategorie konkursowe:

Citizen of Europe "Obywatel Europy" - zdjęcia przedstawiające rozmaite oblicza Europejczyków

Postcard from Europe "Pocztówka z Europy" - zdjęcia przedstawiające ciekawe miejsca i krajobrazy w Europie

Surprise me Europe! "Europo zaskocz mnie!" - zdjęcia przedstawiające śmieszne lub intrygujące sytuacje, które miały miejsce w Europie

Etapy lokalne:
Są organizowane w dwóch regonach północnym i południowym. Międzyuczelniane grupy robocze są odpowiedzialne za zorganizowanie Dni Promocyjnych projektu, zorganizowanie wystaw nadesłanych fotografii. Niezależne jury dokonaje wyboru najlepszych prac, które zostaną zakwalifikowane do etapu centralnego. Zdjęcia nadsyłane przez studentów zagranicznych będą oceniane przez jury złożone z międzynarodowych fotografów, a najlepsze z nich przejdą do następnego etapu. ESN Gdańsk w tym roku zajmuje się organizacją tego konkursu na poziomie regionalnym.

 

Znajdź nas na facebook'u https://www.facebook.com/Discover.Europe/?fref=ts

Oficjalna strona projektuhttp://www.discovereurope.esn.pl/